Pla Local d’Habitatge 2016-2021

Dilluns, 17 de desembre de 2018

 

QUÈ ÉS EL PLA LOCAL D'HABITATGE?

El Pla Local d'Habitatge (PLH) de Vilanova del Camí és un document tècnic, elaborat a partir de l'estudi i l'anàlisi de la situació de l'habitatge i de les condicions socioeconòmiques del municipi, que vol esdevenir una eina dinàmica i flexible per a la gestió de les polítiques d'habitatge a Vilanova del Camí.

El PLH de Vilanova del Camí planteja una sèrie d'accions per desenvolupar entre el 2016 i el 2021 i una assignació pressupostària per tal d'anar implementant aquestes actuacions o aquelles que es requereixin segons les circumstàncies del moment.

El Pla, que es va aprovar inicialment al Ple del 14 de març, pretén dotar les polítiques municipals d'una coherència global per afrontar la problemàtica de l'accés a l'habitatge d'una manera integral.

Una vegada acabada la fase de diagnosi i fet el planejament d'objectius i la definició de les estratègies i actuacions, la voluntat és incorporar la participació ciutadana, amb l'objectiu de sumar la veu dels veïns i veïnes al Pla.

FASES DEL PLH

  1. Pla de treball : inclou l'anàlisi de la documentació i el contrast d'informació amb els interlocutors municipals, i la recerca bàsica per identificar requeriments i especificitats del PLH.
  2. L'Estat de l'habitatge al municipi. Anàlisi i diagnosi , que inclou la coordinació i el desenvolupament dels treballs d'anàlisi i diagnosi i la participació en els processos de participació ciutadana i difusió dels treballs definits en el Pla de Treball.
  3. El pla d'acció: objectius, estratègies i propostes , que inclou la coordinació i el desenvolupament dels objectius, estratègies i proposta del pla i la participació en els processos de participació ciutadana i difusió dels treballs definits en el Pla de Treball.
Darrera actualització: 20.05.2021 | 11:22