PAM (Pla d'Actuació Municipal) 2023-2027

Divendres, 1 de gener de 2020

El Pla d'Actuació Municipal és un document estratègic que estableix les prioritats, objectius i accions que l'ajuntament s'ha proposat dur a terme durant el mandat 2023-2027.

Aquest Pla serveix com a guia per a l'acció del govern municipal i està dissenyat per abordar les necessitats i problemàtiques específiques del municipi en diferents àmbits, com ara urbanisme, serveis socials, educació, cultura, medi ambient, entre d'altres.

El Pla d'Actuació Municipal 2023-2027 s’ha dissenyat tenint en compte una anàlisi de la situació actual del municipi, identifica els reptes i les oportunitats, i estableix les accions concretes que es duran a terme per aconseguir els objectius proposats. Aquest document és fruit de la planificació i la participació ciutadana, tenint en compte les necessitats i les opinions dels diferents sectors de la comunitat local.

El Pla d'Actuació Municipal del govern vilanoví és una eina fonamental, ja que permet establir una visió de futur i una direcció clara per al desenvolupament del municipi. A més, ajuda a garantir la transparència, la rendició de comptes i l'eficiència en la gestió municipal.

És important destacar que el Pla d'Actuació Municipal pot ser modificat o actualitzat al llarg del mandat, en funció de les circumstàncies i les necessitats emergents del municipi.

MISSIÓ

La missió de l'Ajuntament de Vilanova del Camí és estar al servei de la ciutadania per mantenir i millorar el benestar amb accions, polítiques i serveis públics de qualitat.

VISIÓ

La visió de l'Ajuntament és contribuir a fer de Vilanova del Camí, un municipi de qualitat de vida, cohesió social i generador d'oportunitats per a tothom, avançant cap a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

VALORS

  • Cohesió
  • Sostenibilitat
  • Igualtat de gènere
  • Transparència
  • Innovació
  • Proximitat
  • Govern obert
  • Bon Govern
  • Eficiència
  • Eficàcia
Darrera actualització: 13.02.2024 | 08:58