Ordenances Fiscals 2023

Diumenge, 1 de gener de 2022

En aquesta pàgina hi ha la relació completa de les Ordenances Fiscals 2024, aprovades per Ple. Estan desglossades per número de taxa i concepte, per facilitar la seva localització i consulta.

Darrera actualització: 29.01.2024 | 10:10