C) Àrea de Joventut, Cultura, Educació, Participació Ciutadana, Festes, Agermanament i Solidaritat.

Persona responsable de l’àrea: L’alcaldessa Noemí Trucharte Cervera

C.1) Servei de Cultura i Participació Ciutadana

Persona responsable del servei: regidora Carlota Silva Solís

 • Biblioteca i equipaments culturals
 • Programació i acció culturals
 • Entitats culturals
 • Patrimoni arqueològic, arquitectònic i cultural
 • Gestió Casal d’Entitats
 • Gestió material i infraestructura d’Entitats
 • Relacions amb Associacions de Veïns i Entitats Ciutadanes

C.2) Servei d’Agermanament

Persona responsable del servei: regidora Susana Gutiérrez Perianes

 • Agermanament ( Calcinaia, Amilly i altres)

C.3) Servei de Solidaritat

Persona responsable del servei: regidora Laura Pavón Pérez

 • Relacions Creu Roja, Càritas, Vilanova Solidària
 • Solidaritat i Cooperació amb el tercer Món

C.4) Servei de Joventut, Educació i Festes

Persona responsable del servei: regidora Eva Vadillo Margarit

 • Festes (Carnestoltes, Sant Joan, Festa Major, etc)
 • Espai Jove, punt d’informació juvenil
 • Consell Municipal de Joventut
 • Programació activitats  juvenils
 • Programació activitats infantils
 • Saló de la infància
 • Ensenyament no reglat (Activitats extraescolars, cursets etc)
 • Conservatori de música
 • Consells escolars
 • Relacions claustre Professors i AMPAS
 • Neteja i Manteniment Centre Educatius

Darrera actualització: 11.12.2019 | 18:39