B) Àrea d’Obres, Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals

Persona responsable de l’àrea: L’alcaldessa Noemí Trucharte Cervera

b.1) Servei d’urbanisme, d’obres i via pública

 Persona responsable del servei: Sr. Francisco José Saucedo Cabrera

 • Llicències d’Obres i Activitats
 • Obres Municipals, Manteniment i Via Pública
 • Parcs i Jardins
 • Planejament i desenvolupament Urbanístic
 • I qualsevol altra relacionada amb les funcions esmentades

b.2) Servei de medi ambient i serveis municipals

Persona responsable del servei: Sr. Rafael Gabarri Amador

 • Ponència Tècnica
 • Mesures i actuacions mediambientals
 • Associació de Defensa Forestal (ADF)
 • Abastament d’aigua
 • Deixalleria Municipal
 • Recollida domiciliària d’escombraries i selectives
 • Neteja viària i edificis municipals
 • Transports
 • Cementiri Municipal
 • Transició energètica
 • I qualsevol altra relacionada amb les funcions esmentades

b.3.) Servei d’habitatge

Persona responsable del servei: Sra. Alba Pérez Jorba

 • Pla local d’habitatge
 • Habitatge
 • Habitatge social
 • Habitatge de protecció oficial

b.4.) Servei de mobilitat

Persona responsable del servei: Sr. Jordi Barón Escriche

 • Mobilitat

Darrera actualització: 10.07.2023 | 10:33