B) Àrea d'Obres, Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals

Persona responsable de l’àrea: L’alcaldessa Noemí Trucharte Cervera

B.1) Servei d’Urbanisme, d’Obres, Via Pública i Serveis Municipals

Persona responsable del servei: regidor Francisco José Saucedo Cabrera

 • Llicències d’Obres i Activitats
 • Obres Municipals, Manteniment i Via Pública
 • Mobilitat
 • Parcs i Jardins
 • Planejament i desenvolupament Urbanístic
 • Deixalleria Municipal
 • Recollida domiciliària d’escombraries i selectives.
 • Neteja viària i edificis municipals.
 • Mercat Municipal i ambulant
 • Transports
 • Cementiri Municipal

B.2) Servei de Medi Ambient

Persona responsable del servei: regidor Rafael Gabarri Amador

 • Ponència Tècnica
 • Mesures i actuacions mediambientals
 • Associació de Defensa Forestal (ADF)
 • Abastament d’aigua

Darrera actualització: 11.12.2019 | 18:34