Ple Ordinari 9 de maig de 2022

Dilluns, 9 de maig de 2022 a les 19:00

Convocatòria de sessió plenària ordinària dilluns 9 de maig de 2022

Convocatòria de sessió plenària ordinària amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

1. Presidència

1.1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Ordinari núm. 2 de data 14 de març de 2022.
1.2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
1.3. Donar compte de la relació succinta dels Decrets d’Alcaldia.

2. Àrea d’Economia, Hisenda, Règim Interior, Promoció Econòmica, Innovació i Noves Tecnologies.

2.1. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit 06/2022 per transferència entre partides.
2.2. Proposta d’aprovació del Pla antifrau de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.
2.3. Proposta d’aprovació inicial de les bases de participació de la campanya “Compra i descobreix Catalunya” pertanyent al Programa Xarxa de Barris Antics amb Projectes.
2.4. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de la plantilla del personal municipal de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.
2.5. Proposta d’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

3. Àrea d’Obres, Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals

3.1. Proposta d’homologació del Pla d’autoprotecció de la residència de gent gran Amavir.
3.2. Proposta d’homologació del Pla d’autoprotecció del supermercat d’alimentació amb aparcament, de l’empresa Mercadona, SA.

4. Àrea de Joventut, Cultura, Educació, Participació Ciutadana, Festes, Agermanament i Solidaritat.

4.1. Proposta de modificació de les Bases específiques que regularan l’atorgament d’ajuts econòmics a estudiants que cursin estudis universitaris, estudis de formació professional de grau superior i de grau mitjà, i estudis integrats per als ensenyaments professionals de música i dansa (PEI).
4.2. Proposta d’aprovació del reglament regulador de la prestació del servei públic de llars d’infants de Vilanova del Camí.

5. Àrea d’Esports, Serveis Socials, Igualtat, Salut, Sanitat i Consum

5.1. Proposta de ratificació del Decret núm. 617-2022, de l’11 d’abril, d’aprovació de la Declaració de l’Ajuntament de Vilanova del Camí per a un municipi i comunitat cuidadora.

6. Mocions

6.1. Moció no resolutiva que presenten els grups municipals del PSC, JUNTS X VILANOVA, V365, ERC i VA per a l’ampliació de l’estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) d’Igualada.
6.2. Moció que presenten els grups municipals del PSC, JUNTS X VILANOVA, V365, ERC i VA de declaració institucional contra el frau i per la transparència.

7. Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 7.07.2022 | 09:29