Ple Ordinari 13 de novembre de 2023

Dilluns, 13 de novembre de 2023 a les 19.00 h

Convocatòria de sessió plenària ordinària dilluns 13 de novembre de 2023

Convocatòria de sessió plenària ordinària amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

1. PRESIDÈNCIA

1.1. Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple ordinari núm. 9 de data 18 de setembre de 2023.
1.2. Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Extraordinari núm. 10 de data 30 d’octubre de 2023.
1.3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
1.4. Donar compte de la relació succinta dels Decrets d’Alcaldia.

2. ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA, RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA, CONSUM, COMERÇ, INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

2.1. Proposta d’Adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030.
2.2. Proposta de ratificació del Decret núm. 2023-1731, del 21 de setembre de 2023, de nomenament de membres representants de l’Ajuntament a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).

3. ÀREA D’OBRES, URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS MUNICIPALS

3.1. Proposta de ratificació del Decret núm. 2023-1754, del 25 de setembre de 2023, de rectificació de l’error material de l’acord d’aprovació de la revisió de preus de les tarifes d’autotaxi i calendari de servei per a l’any 2023.

4. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 09.11.2023 | 11:39