Ple Ordinari 13 de març de 2023

Dilluns, 13 de març de 2023 a les 19:00

Convocatòria de sessió plenària ordinària dilluns 13 de març de 2023

Convocatòria de sessió plenària ordinària amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

1. PRESIDÈNCIA

1.1. Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Ordinari nº. 1 de data 16 de gener
de 2023.
1.2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
1.3. Donar compte de la relació succinta dels Decrets d’Alcaldia.

2. ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA, RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

2.1. Proposta d’aprovació de l’addenda del conveni encàrrec de gestió del projecte Treball, Talent i Tecnologia, subscrit amb la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena.
2.2. Proposta de ratificació del Decret núm. 189 del 30/01/2023, d’aprovació addenda al Conveni de col·laboració vigent entre l’Ajuntament de Vilanova del Camí i l’Ajuntament d’Òdena per la prestació de serveis a persones emprenedores i empreses.
2.3. Proposta de ratificació del Decret núm. 191 del 30/01/2023, aprovació addenda al Conveni de col·laboració vigent entre l’Ajuntament de Vilanova del Camí i l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt per la prestació de serveis a persones emprenedores i empreses.
2.4. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 33 reguladora del preu públic per la utilització i els serveis del Centre innovació Anoia.
2.5. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit per transferència entre partides de diferent grup de despesa.

3. ÀREA DE JOVENTUT, CULTURA, EDUCACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, FESTES, AGERMANAMENT I SOLIDARITAT

3.1. Proposta d’acord de formalització de l’agermanament entre els pobles de Vilanova del Camí i Alcántara (Cáceres).
3.2. Proposta d’acord de formalització de l’agermanament entre els pobles de Vilanova del Camí i Pozo Alcón (Jaén).
3.3. Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 308, de data 13/02/ 2023, de nomenament de representant de l’Ajuntament a les Comissions de Garanties d’admissió de Vilanova del Camí dels ensenyaments d’educació infantil, d’educació primària, d’Educació Secundària Obligatòria, de batxillerat (modalitat diferent de la d’Art) i cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà, per al curs 2023-2024.

4. ÀREA D’ESPORTS, SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT, SALUT, SANITAT i CONSUM

4.1. Proposta d’aprovació del III Pla d’Igualtat de gènere 2023-2028, de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena.

5. MOCIONS

5.1. Moció que presenten tots els grups municipals de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, PSC, JUNTS X VILANOVA, V365, ERC i VA, per garantir l’educació inclusiva als centres de Vilanova del Camí.
5.2. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per limitar l’ús de l’espai públic durant les eleccions municipals, autonòmiques, nacionals i europees.

6. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 25.05.2023 | 09:53