Ple Ordinari 12 de juliol de 2021

Dilluns, 12 de juliol de 2021 de 19:00 a 21:00

Convocatòria de sessió plenària ordinària celebrada el dilluns el 12 de juliol de 2021

Convocatòria de sessió plenària ordinària celebrada el dilluns el 12 de juliol de 2021, a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a  continuació:

1.- Presidència

1.1.- Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Ordinari nº. 4 de data 10 de maig de 2021.
1.2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
1.3.- Donar compte de la relació succinta dels Decrets d’Alcaldia.
2.-   Àrea   d’Economia,   Hisenda,   Règim   Interior,   Promoció   Econòmica,   Innovació   i Noves Tecnologies.
2.1.- Proposta d’aprovació de l’adjudicació de l’Àrea de Recerca del Centre d’Innovació Anoia.  
2.2.- Proposta de les festes locals de Vilanova del Camí per a l’anualitat 2022.
2.3.- Proposta d’adhesió al projecte “Conca industrial 4.0” de la Mancomunitat Intermunicipal de  la Conca d’Òdena.
3.- Àrea d’Obres, Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals
3.1.- Proposta d’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana Sector PMU r8 “Barri Centre”.
3.2.- Proposta d’aprovació de la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 940/2021 de data 28/06/2021, d’Adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya de l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

4.- Precs i preguntes

Darrera actualització: 24.09.2021 | 10:06