Ple Extraordinari de 29 de juny 2023

Dijous, 29 de juny de 2023 a les 15.00 h

Convocatòria de sessió plenària extraordinària dijous 29 de juny de 2023.

Convocar sessió plenària extraordinària a celebrar el dijous 29 de juny de 2023, a les 15:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

I.- PRESIDÈNCIA:

1.1. Donar compte dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

1.2. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia relatius a:

  • Estructura de l’organització municipal
  • Composició i atribucions de la Junta de Govern Local
  • Nomenament dels tinents d’alcalde
  • Delegació de funcions als regidors

1.3. Proposta d’aprovació de la periodicitat de les sessions plenàries.

1.4. Proposta d’acord de creació i composició de les comissions informatives permanents.

1.5. Proposta d’acord de nomenament de representants de la corporació en els òrgans col·legiats.

1.6. Proposta d’acord d’assignació de retribucions, indemnitzacions i assistències als membres de la corporació i als grups municipals.

1.7. Proposta d’acord de la designació de la presidència del Consell Municipal de Joventut.

Darrera actualització: 29.06.2023 | 15:37