Ple Extraordinari de 17 de juny 2023

Dissabte, 17 de juny de 2023 a les 12.00 h

Convocatòria de sessió plenària extraordinària de constitució del nou ajuntament dissabte 17 de juny de 2023.

Convocar sessió plenària extraordinària a celebrar el dissabte 17 de juny de 2023, a les 12:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

1. Constitució de la nova Corporació Municipal i elecció de l’alcalde/essa.

1.1. Formació de Mesa d'edat.
1.2. Comprovació de credencials.
1.3. Jurament o promesa i presa de possessió dels regidors/es.
1.4. Declaració de constitució de la Corporació.
1.5. Intervenció dels grups municipals.
1.6. Elecció i proclamació d'alcalde/essa.
1.7. Presa de possessió de l'alcalde/essa proclamat/da.

Darrera actualització: 14.06.2023 | 19:15