Acta Ple Ordinari 8 de novembre de 2021

Dilluns, 8 de novembre de 2021 de 19:00 a 20:00

Convocatòria de sessió plenària ordinària dilluns 8 de novembre de 2021

Convocatòria de sessió plenària ordinària de dilluns 8 de novembre de 2021, a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a  continuació:

1.- Presidència

1.1.- Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Ordinari nº. 6 de data 20 de setembre de 2021.
1.2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
1.3.- Donar compte de la relació succinta dels Decrets d’Alcaldia.

2.- Àrea d’Economia, Hisenda, Règim Interior, Promoció Econòmica, Innovació i Noves Tecnologies

2.1.- Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit 19/2021 per crèdit extraordinari.
2.2.- Proposta d’aprovació de la modificació de les bases reguladores de les subvencions per al foment de la creació de llocs de treball per part d’empreses, per a la creació de noves activitats econòmiques i per impulsar la reforma i l’ampliació d’establiments comercials i de serveis.

3.- Àrea de Joventut, Cultura, Educació, Participació Ciutadana, Festes, Agermanament i Solidaritat

3.1.- Proposta d’aprovació del Pla Local d’Educació 2021 – 2030 de Vilanova del Camí.
3.2.- Proposta d’aprovació inicial de les bases específiques per l’atorgament d’ajuts per a projectes de centres educatius de Vilanova del Camí.

4.- Àrea d’Esports, Serveis Socials, Igualtat, Salut, Sanitat i Consum

4.1.- Proposta d’aprovació de la creació del Servei d’Atenció Integral d’Àmbit Rural (SAIAR) de Vilanova del Camí i aprovació del seu reglament de funcionament i de la seva ordenança reguladora.

5.- Mocions

5.1.- Moció que presenta el grup municipal Junts per Vilanova pel suport de l’Ajuntament de Vilanova del Camí a l’Agenda 2030 i l’assumpció dels 17 objectius de desenvolupament sostenible –ODS-.

6.- Precs i preguntes

Darrera actualització: 1.02.2022 | 20:08