Ple Extraordinari de 27 d'octubre de 2022

Dilluns, 24 d’octubre de 2022 a les 19:00

Convocatòria de sessió plenària extraordinària dijous 27 d'octubre de 2022

Convocar sessió plenària extraordinària a celebrar el dijous 27 d’octubre de 2022, a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

1.- Àrea d’Economia, Hisenda, Règim Interior, Promoció Econòmica, Innovació i Noves Tecnologies

1.1.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2023.

2.- Àrea d’Obres, Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals

2.1.- Proposta d’aprovació de la minuta del conveni tipus entre la Diputació de Barcelona i lAjuntament de Vilanova del Camí per a la mutació demanial interadministrativa objectiva i el lliurament dels terrenys afectats per l'execució del projecte d'urbanització de la Via Blava de l'Anoia fase 1.

 

Darrera actualització: 28.10.2022 | 15:46