Ple Extraordinari 9 juny 2020

Del 9 de juny de 2020 al 22 d’octubre de 2029 de 19:12 a 19:50

Convocatòria de sessió plenària extraordinària a celebrar el dimarts 9 de juny de 2020, a les 19:00 hores, en format PRESENCIAL (pels portaveus dels grups municipals) a la Sala de Plens de la Casa Consistorial (la connexió telemàtica s’haurà de realitzar des de dita Sala) i en format TELEMÀTIC (per la resta de regidors/ores), motivat per la situació excepcional d’Estat d’alarma (RDL 463/2020), amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

1.- Presidència
1.1.- Declaració institucional de l’Ajuntament de Vilanova del Camí per la reconstrucció.
1.2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

2. Àrea d’Economia, Hisenda, Règim Interior, Promoció Econòmica, Innovació i Noves Tecnologies.
2.1.- Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal.
2.2.- Proposta d’aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions reintegrables per al foment de l’activitat econòmica per la incidència del COVID-19
2.3.- Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 02/2020 per transferència entre partides per a l’adequació de consignacions pressupostàries per fer front a necessitats derivades del Covid-19.
2.4.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació de diverses ordenances fiscals per adequació a la incidència del Covid-19.

3.- Àrea de Joventut, Cultura, Educació, Participació Ciutadana, Agermanament i Solidaritat.
3.1.Proposta d’aprovació inicial de les Bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, d’ajuts per a les famílies amb nens/es que cursin activitat a l’Escola de música d’Igualada.

Darrera actualització: 15.07.2020 | 16:30