Enderroc menor amb projecte

Llicència per efectuar l’enderrocament d’edificacions fins a 30 m2 i 4 m. d'alçada i enderrocs parcials.

Quin cost té:

L'establert a les Ordenances núm.5 i núm.23

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit. Un/a representant degudament autoritzat/da.

Cal aportar:

  • Sol·licitud de llicència d’obra menor amb projecte

  • Instància de sol·licitud segons model facilitat per l’Ajuntament.
  • Full Assumeix Direcció del tècnic de grau mitjà (o superior).
  • Estudi bàsic de seguretat i salut, signat i visat (si s'escau) per un tècnic competent.
  • Dades del Constructor.
  • Projecte tècnic i memòria de l’obra a realitzar, per duplicat en format paper, i un en format digital (pdf, dgn, dwg o dxf), signat i visat (si s'escau) per un tècnic de grau mitjà (o superior).

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Dades del Constructor.

Ajuntament de Vilanova del Camí

Plaça Castell, 1 - 08788 Vilanova del Camí - Barcelona
Telèfon:938 054 422
Adreça electrònica: vilanovac@vilanovadelcami.cat
Horari:  
Atenció al públic: de 9 a 14 hores de dilluns a divendres i de 17 a 19:30 hores els dijous, excepte els mesos de juliol i agost

Darrera actualització: 09.04.2019 | 10:40