Subvencions per al foment de la creació de llocs de treball, per a la creació de noves activitats i per impulsar la reforma i l’ampliació d’establiments

Bases reguladores de les subvencions per al foment de la creació de llocs de treball per part d’ empreses, per a la creació de noves activitats econòmiques i per impulsar la reforma i l’ampliació d’establiments comercials i de serveis.

  • Línia 1: Subvencions a les petites i mitjanes empreses del municipi per a la contractació de persones per un període mínim de 6 mesos a mitja jornada o 3 mesos a jornada completa durant l’any de convocatòria.
  • Línia 2: Subvencions als emprenedors que iniciïn una activitat econòmica.
  • Línia 3: Reformes de locals comercials i de serveis

Només es pot sol·licitar una de les tres línies. Per veure qui pot ser persona beneficiària, veure les bases adjuntes

Quantia de la subvenció.

  • Línia 1: L’Ajuntament de Vilanova del Camí subvencionarà cada contracte laboral celebrat per un període mínim de 6 mesos a mitja jornada o 3 mesos a jornada completa amb un import d’entre 600 € i 1.200 €.
  • Línia 2: La quantia de les subvencions serà de 1.000 €
  • Línia 3: La quantia de la subvenció serà fins al 50% de la inversió, amb un import màxim de 5.000€.

Les sol·licituds es podran presentar, prioritàriament de forma telemàtica, fins al dia 30 d’octubre de 2022.

Per a més infomació us podeu posar en contacte amb Promoció Econòmica a través del telèfon: 93 805 44 11 (Extensió 5)
i/o el mail: peconomica@vilanovadelcami.cat

Quan es dóna resposta:

El termini màxim de resolució serà de 2 mesos des de la data de presentació de les sol·licituds.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Trucant prèviament al telèfon de Promoció Econòmica 93 805 44 11 (extensió 5), o al mail peconomica@vilanovadelcami.cat

Darrera actualització: 04.05.2022 | 10:01