Sol·licitud de certificat per tramitar la incapacitat temporal de treballadors en SECTORS NO ESSENCIALS I AUTÒNOMS en situació excepcional de confinament total

Per a treballadors/es de sectors NO ESSENCIALS I AUTÒNOMS/ES  que no han pogut accedir al seu lloc de treball i són residents en algun dels municipis de la Conca d'Òdena

Aquest tràmit permet obtenir el document que certifica l'empadronament al municipi de Vilanova del Camí d'una persona en un domicili, d'acord amb les dades que consten al Padró Municipal d'Habitants i que aquest domicili està situat a la zona de restricció de sortida de persones amb motiu dels casos d'infecció per SARS-CoV2.

Tràmit pas a pas
 
1 - Descarregueu i ompliu els documents adjunts de Declaració responsable i Certifcat d'empresa que es troben a la banda dreta d'aquest formulari, i que són editables en el mateix ordinador.
 
2 - Cliqueu sobre l'accès a Tramitar la Instància genèrica, i seleccioneu clicant Instància generica. Ompliu les dades requerides al formulari de tramitació i adjunteu com a arxius en format pdf o imatge la documentació requerida (declaració responsable i certificat d'empresa. Finalment, premeu "Enviar".
 
IMPORTANT: Si no teniu un certificat digital, us podeu donar d'alta a l'IdCAT mòbil en el mateix moment de fer el tràmit telemàtic. Necessitareu el DNI i la targeta sanitària individual (TSI). Podeu sol.licitar-lo en el següent enllaç:  Sol.licitar un IdCat mòbil
 
* En cas de dificultad o impossibilitat d'accedir al tràmit, que requereix certificat digital, podeu demanar informació al telèfon 93 805 44 22, en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 8 a 15 h.

3 - El certificat sol.licitat i la resta de documentació adjunta s'enviarà al CAP que el sol.licitant hagi indicat en el formulari de tramitació, per tal que es pugui tramitar la incapacitat temporal en situació excepcional de confinament total.

Les IT per confinament són responsabilitat de l’ICAM, i per tant, no s’han de realitzar en els CAP. L’ICAM mitjançant els Ajuntaments realitzaran circuit per tramitar aquestes baixes.

4 - Per rebre el volant de baixa emès pel vostre CAP cal que us doneu d'alta a "la meva salut" al Canal Salut de la Generalitat de Catalunya. Adjuntem l'enllaç: 

https://canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre

Telèfon d'informació/atenció del Canal Salut: 900 053 723. De dilluns a divendres, de 8h a 20h.

NORMATIVA:

  • Disposició Final Primera del RDL 13/2020, de 7 d’abril, pel que s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària.
  • RESOLUCIÓ INT/718/2020, de 12 de març, per la qual s'acorda restringir la sortida de persones dels municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena.
  • ORDRE SND/290/2020, de 26 de març, per la qual es prorroga la Resolució INT/718/2020, de 12 de març de 2020, de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'acorda restringir la sortida de les persones dels municipis de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena.

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Estar empadronat al municipi.
Estar obligat a desplaçar-se fora del territori confinat de la Conca d'Òdena per raons laborals.
Treballar en un sector d’activitat no afectada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19
Impossibilitat de realitzar el seu treball sota la fórmula de teletreball.
No percebre cap altre prestació pública.
Que se li hagi denegat expressament la possibilitat de desplaçar-se fora del territori confinat de la Conca d'Òdena per motius laborals, per part dels cossos de seguretat.
En la data del fet causant de la restricció, es trobava en situació d’alta al règim de la Seguretat Social.

Cal aportar:

  • Declaració responsable (als efectes de l’aplicació de la Disposició Final Primera del RDL 13/2020, de 7 d’abril, pel que s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària).
    Certificat emès per l'empresa que acrediti la impossibilitat de realitzar el seu treball sota la fórmula de teletreball. (EN EL CAS DE TREBALLADORS/ES PER COMPTE D'ALTRI).
    Els dos models estan disponibles a la secció

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 09.04.2020 | 09:49