Ajudes per a la transformació digital de sectors productius estratègics mitjançant creació de demostradors i casos d'ús d'espais de compartició de dades, finançat per Fons Next Generation UE. Ministeri de Transformació Digital

Ajudes per a la transformació digital de sectors productius estratègics mitjançant creació de demostradors i casos d'ús d'espais de compartició de dades, finançat per Fons Next Generation UE. Ministeri de Transformació Digital.

Aquesta subvenció és gestionada pel Ministeri de Transformació Digital, té per objecte finançar la creació de centres demostradors i casos d'ús d'espais de dades en els sectors productius estratègics: agroalimentari, mobilitat sostenible, sector salut i sector del comerç, sector indústria i sector medi ambient i biodiversitat, entre altres que es detallin en la convocatòria.

S’obren les següents línies subvencionables:

Línia 1: Centres demostradors: desenvolupament de plataformes tecnològiques d'espais de dades en els sectors estratègics.
Línia 2: Casos d'Ús: desenvolupament de casos d'ús concrets per a promoure l'impuls dels sectors estratègics.

Quan es dona resposta

L’organisme encarregat de gestionar aquest ajut és el Ministeri de Transformació Digital. El termini per presentar les sol·licituds és des de 02 d’abril de 2024 al 30 d’abril de 2024. I s’haurà de tramitar via telemàtica a la pàgina web de l’entitat.

El termini d’execució de l’actuació és fins al 31/12/2025

Qui pot sol·licitar-ho

Entitats amb personalitat jurídica pròpia, en particular empreses, associacions d'empreses i organismes de recerca i difusió de coneixement, per al desenvolupament de projectes de creació de demostradors i casos d'ús d'espais de dades en els següents sectors estratègics:

 • Comerç.
 • Agroalimentari.
 • Mobilitat sostenible.
 • Salut.
 • Indústria.
 • Economia social i de les cures.
 • Mediambiental i biodiversitat.

Cal a aportar

En totes les línies cal presentar:    

 • Formulari de sol·licitud
 • Declaracions responsables
 • Memòria tècnic-econòmica del projecte
 • Acreditació de compliment dels articles 7 i 8 de l'ordre TDF/1461/2023, de 29 de desembre.

Els models estandarditzats es trobaran en la pàgina web de la convocatòria quan s’iniciï el termini (trobareu l’enllaç a la part dreta). 

Els sol·licitants no estaran obligats a presentar els documents que ja obrin en poder de l'òrgan competent per a la instrucció del procediment segons s'estableix en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, havent-se d'indicar en la Sol·licitud-qüestionari el número de l'expedient en el qual van ser aportats.

Darrera actualització: 7.03.2024 | 08:43