Projecte de reparcel·lació del sector PAU r4

Dijous, 9 de març de 2023 a les 08:00

Termini d'exposició pública fins al 14/04/2023

Els objectius del present Projecte de Reparcel·lació són els següents:

  • Definir la parcel·lació més adequada, ajustant-se a la zonificació i a les condicions d’ordenació de l’edificació definides en el PAU r4.
  • Adjudicar les parcel·les resultants als propietaris de l’àmbit.
  • Repartir els beneficis i càrregues, derivats de l’ordenació urbanística, entre les diferents parcel·les adjudicades.
  • Ajustar les parcel·les inicials i definir les parcel·les resultants segons la realitat de la urbanització ja executada.
Darrera actualització: 14.03.2023 | 09:55