Ordenances Fiscals 2022 - Taxa a taxa

Divendres, 1 de gener de 2021 a les 00:00

En aquesta pàgina hi ha la relació completa de les Ordenances Fiscals 2022, aprovades per Ple. Estan desglossades per número de taxa i concepte, per facilitar la seva localització i consulta.

 

Darrera actualització: 11.05.2022 | 18:22

Documents

Ordenances fiscals 2022 - Text refós
2,1MB
Ordenança General
548,34KB
OF n.1 - Impost sobre béns immobles
361,38KB
OF n.2 - Impost sobre activitats econòmiques
407,5KB
OF n.3 - Impost vehicles
280,46KB
OF n.4 - Impost plusvàlua
213,78KB
OF n.5 - Impost construccions, instal·lacions i obres
374,79KB
OF n.6 - Taxa horts de titularitat municipal
222,07KB
OF n.7 - Taxa empreses explotadores de serveis de subministrament
237,18KB
OF n.8 - Taxa transport d'energia elèctrica
230,59KB
OF n.9 - Taxa fibra òptica
227,5KB
OF n.10 - Taxa guals
167,01KB
OF n.11 - Taxa terrasses
232,82KB
OF n.12 - Taxa quioscos
227,79KB
OF n.13 - Taxa parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
240,1KB
OF n.14 - Taxa documents administratius
375,2KB
OF n.15- Taxa gestió residus
216,1KB
OF n.16 - Taxa serveis neteja
227,38KB
OF n.17 - Taxa sanejament
227,14KB
OF n.18 - Taxa grua
230,47KB
OF n.19 - Taxa per la utilització de les instal·lacions culturals i recreatives
220,46KB
OF n.20 - Taxa mercat
143,82KB
OF n.21 - Taxa cementiri
301,89KB
OF n.22 - Contribucions especials
190,01KB
OF n.23 - Taxa urbanisme
340,84KB
OF n.24 - Taxa activitats
247,5KB
OF n.25 - Taxa ocupació via pública
228,71KB
OF n.26 - Taxa activitats esportives
413,28KB
OF n.27 - Taxa tallers i cursets
305,95KB
OF n.28 - Taxa activitats lleure
231,84KB
OF n.29 - Taxa servei publicitat
247,7KB
OF n.30 - Taxa pàrquing
399,98KB
OF n.31 - Preu públic escola bressol
231,72KB
OF n.32 - Preu públic registre únic
228,02KB
OF n.33 - Preu públic Centre d'Innovació Anoia
568,52KB
OF n.34 - Taxa allotjament temporal
370,01KB
OF n.35 - Preu públic per la venda de productes
312,15KB