Bases específiques reguladores de l'atorgament d'ajuts econòmics a estudiants que cursin estudis postobligatoris

Dilluns, 26 de juliol de 2021 a les 00:00

Atès que una de les accions que integren el conjunt d’activitats que desenvolupen les administracions públiques és la de foment, i tenint en compte que constitueix una de les prioritats de l’Ajuntament, de promocionar la cultura i la formació dels seus habitants. És objectiu de la Corporació municipal atorgar ajuts a joves que tinguin interès a continuar amb la seva formació mitjançant la realització d’estudis postobligatoris, que no s’ofereixin a Vilanova del Camí i que cursin en centres situats fora del terme municipal.

Les beques d’estudis postobligatoris s’atorgaran anualment mitjançant la convocatòria establerta, i concurs públic.

Darrera actualització: 26.01.2023 | 11:19