Bases generals reguladores dels processos de selecció de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Vilanova del Camí

Dijous, 7 de gener de 2021 a les 15:00

Aquestes bases tenen per objecte la regulació dels processos de selecció de personal funcionari i laboral convocats per l'Ajuntament de Vilanova del Camí, i la seva vigència es mantindrà mentre no s'acordi la seva modificació. Exceptuant aquelles provisions temporals que s'estableixi per urgència del servei, o les seleccions de Plans d'ocupació.

Podeu consultar les Bases Generals en l'arxiu adjunt.

Darrera actualització: 06.07.2021 | 10:12