Bases reguladores per a la creació d’una borsa de treball d’agents de la policía local

Divendres, 12 de febrer de 2021 a les 00:00

Bases específiques reguladores que han de regir el concurs-oposició lliure per a la creació d’una borsa de treball d’agents de la policía local, com a personal funcionari interí.

Trobeu els anuncis i les bases de la convocatòria, així com la instància i la declaració responsable, en la documentació adjunta.

Darrera actualització: 12.02.2021 | 16:17