Oferta Pública d'Ocupació

  • 1 plaça d’agent de policia local 21 de juliol de 2020

    Bases del concurs - oposició, d'una plaça d'Agent de Policia Local, més les que hi hagi vacants en el moment de la realització de la convocatòria, places de la plantilla del personal funcionari d'aquest Ajuntament, que figura inclosa en l'Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2020, i constitució de borsa de treball. 

  • 1 plaça d’agent de policia local mobilitat horitzontal 21 de juliol de 2020

    Bases reguladores del procés del concurs de mobilitat horitzontal interadministrativa, d'una plaça d'Agent de Policia Local, vacant a la plantilla del personal i inclosa en l'Oferta Pública d'Ocupació 2020 

  • 1 plaça de caporal promoció interna 21 de juliol de 2020

    Bases del concurs - oposició pel torn de promoció interna, per la provisió d'una plaça de Caporal de la Policia Local, de la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, que figura inclosa a l'Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2020. 

Darrera actualització: 23.10.2020 | 09:54
Darrera actualització: 23.10.2020 | 09:54