El Cireret

Dimarts, 22 de setembre de 2020 a les 00:00

ESPAI de JOC EL CIRERET

L'activitat es durà a terme sempre que la situació sanitària ho permeti i es puguin garantir les mesures de seguretat i protecció necessàries. 
Del 5 d’octubre del 2020 al 4 de juny del 2021
Per infants de P3 a 6è de primària
Inscripcions: Del 28 de setembre fins a esgotar places
www.vilanovaenlinia.cat   

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 

L’espai de joc és un dels projectes que s’integra al Centre “El Cireret” des de fa més de vint anys. L’espai es condiciona de manera que els  infants a través de l’experimentació  i l’observació aprenen per mitjà de les seves pròpies vivències. Compta amb un espai interior i un altre exterior.
A l’interior amb jocs i joguines distribuïts en racons els infants poden satisfer totes les necessitats de joc, i gaudir-ne profundament.
A l’exterior la naturalesa i els seus elements hi són presents enriquint i diversificant les possibilitats de joc.
Tot plegat resulta un entorn pensat per a l’educació en el joc i en el temps de lleure.
Aquesta activitat s’adreça a nens i nenes de 3 a  12 anys (de P3 a 6è) durant el curs escolar, del 5 d’octubre de 2020 al 4 de juny de 2021.
L’activitat de l’espai de joc s’iniciarà en la situació de nova normalitat sempre i que es pugui garantir les mesures de seguretat i protecció necessàries, per tant, la planificació de les activitats seguiran els protocols i normes de referència de les autoritats competents.
En cas necessari es faran les adaptacions i devolucions que corresponguin.
És molt important la comunicació i la responsabilitat de tots plegats, famílies, persones usuàries i equip de treball.

TORNS I HORARIS

El servei s’ofereix de dilluns a dijous en diferents torns de les 16:45 a les 18:45 h. les entrades i sortides tindran lloc per les diferents portes del centre. Els infants de l’espai de joc entren per la porta grisa del pati i surten per la porta blanca de l’entrada principal.

Degut a la situació excepcional, i per tal de garantir la normativa vigent sobre seguretat i higiene i poder donar cabuda al màxim de participants possible, els nens i les nenes poden ser inscrits només en un dels següents torns:
L’aforament serà de 10 infants per torn
Torn 1: Dilluns de les 16:45 a les 18:45 h
Torn 2: Dimarts de les 16:45 a les 18:45 h
Torn 3: Dimecres de les 16:45 a les 18:45 h
Torn 4: Dijous de les 16:45 a les 18:45 h
PREU: 50 € tot el curs

DOCUMENTACIÓ 

Caldrà lliurar la documentació signada en un termini màxim de 7 dies per via electrònica a ludoteca@vilanovadelcami.cat o excepcionalment en un sobre tancat al centre el Cireret de les 09:00 h a les 13:00 h.
No es pot començar l’activitat d’espai de joc sense les autoritzacions signades i entregades juntament amb tota la documentació:
•    La butlleta d'inscripció i autoritzacions signades
•    Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant
•    La declaració responsable de salut degudament signada i acceptació de la nova normativa
•    La fotocòpia del llibre de vacunacions actualitzat
•    Protecció de dades

INFORMACIÓ IMPORTANT 

•    Si es dóna un cas de contagi i/o indici de malaltia relacionada amb la Covid-19 tota la unitat de convivència restarà durant 14 dies en quarantena.
•    L’ús de mascaretes a les entrades i sortides
•    Les places són limitades
•    Baixes i devolucions: un cop començada l’activitat no es fan devolucions llevat que sigui un cas d’especial justificació. Si és el cas, poseu-vos en contacte amb El Cireret
•    El nombre de participants és de 10 infants per torn, per complir amb la normativa de distanciament

PER A MÉS INFORMACIÓ

El Cireret
De dilluns a divendres
de de 9:30 a 13:00 h 
93 805 44 22 extensió 125 i 126 
ludoteca@vilanovadelcami.cat 

ESPAI FAMILIAR: ESPAI XIC “EL CIRERET”

L'activitat es durà a terme sempre que la situació sanitària ho permeti i es puguin garantir les mesures de seguretat i protecció necessàries. 
Del 6 d’octubre del 2020 al 4 de juny del 2021
Per infants 0-3 anys i les seves famílies.
Inscripcions: Del 21 de setembre fins a esgotar places
www.vilanovaenlinia.cat   

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 

L’Espai familiar “Espai xic” és un servei socioeducatiu d’atenció a la infància i a la família, que respon a un model de centre integral de qualitat impulsat des de l’Àrea de Serveis Personals, Salut i Consum de l’ajuntament de Vilanova del Camí.
Amb aquest projecte es pretén crear un espai educatiu de trobada i d’intercanvi entre les famílies,els infants i els professionals. La intenció educativa que es planteja l’equip  és la d’oferir a les famílies un espai on siguin possibles les relacions vehiculars que  possibilitin a l’Infant un vincle fort, segur i estable amb les persones adultes que en tenen cura i el seu entorn immediat.
Aquesta activitat s’adreça a nens i nenes de 0 a 3 anys i les seves famílies durant el curs escolar, d’octubre a juny.
L’activitat de l’espai familiar s’iniciarà en la situació de nova normalitat sempre i que es pugui garantir les mesures de seguretat i protecció necessàries, per tant, la planificació de les activitats seguiran els protocols i normes de referència de les autoritats competents.
En cas necessari es faran les adaptacions que corresponguin.
És molt important la comunicació i la responsabilitat de tots plegats, famílies, persones usuàries i equip de treball.

TORNS I HORARIS

El servei s’ofereix de dimarts a dijous en diferents torns de les 10:00 h a les 12:00 h. 
Les entrades i sortides tindran lloc per la porta grisa del pati.

Degut a la situació excepcional, i per tal de garantir la normativa vigent sobre seguretat i higiene i poder donar cabuda al màxim de participants possible, els infants i un membre de la unitat familiar poden ser inscrits només en un dels següents torns:
L’aforament serà de 4 infants amb 1 adult acompanyant per torn
Torn 1: Dimarts de les 10:00 a les 12:00 h 
Torn 2: Dimecres de les  10:00 a les 12:00 h
Torn 3: Dijous de les 10:00 a les 12:00 h
ACTIVITAT GRATUÏTA

DOCUMENTACIÓ 

Caldrà lliurar la documentació signada en un termini màxim de 7 dies per via electrònica a ludoteca@vilanovadelcami.cat o excepcionament en un sobre tancat al centre el Cireret de les 09:00 h a les 13:00 h.
No es pot començar l’activitat d’espai familiar  sense:
•    La butlleta d'inscripció 
•    La declaració responsable de salut degudament signada i acceptació de la nova normativa

INFORMACIÓ IMPORTANT 

•    Si es dóna un cas de contagi i/o indici de malaltia relacionada amb la Covid-19 tota la unitat de convivència restarà durant 14 dies en quarantena. 
•    L’ús de mascaretes a les entrades i sortides per als adults. 
•    Les places són limitades. 
•    El nombre de participants per torn es de 4 infants amb un acompanyant de la unitat familiar.


PER A MÉS INFORMACIÓ
El Cireret
De dilluns a divendres
de de 9:30 a 13:00 h 
93 805 44 22 extensió 125 i 126 
ludoteca@vilanovadelcami.cat
 
 

CICLE DE XERRADES “CRÉIXER EN FAMÍLIA”

20 i 27 d’octubre i 3,10,17, i 24 de novembre de 2020

L'activitat es durà a terme sempre que la situació sanitària ho permeti i es puguin garantir les mesures de seguretat i protecció necessàries. 
20 i 27 d’octubre i 3,10, 17, i 24 de novembre de 2020
Per a mares i pares amb nadons  0-3 anys 
Inscripcions: Del 28 de setembre fins a esgotar places
www.vilanovaenlinia.cat

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

I si els nens i les nenes vinguessin al món amb un manual d’instruccions?
Des de l’Espai familiar “Espai Xic” El Cireret, de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, oferim la possibilitat de participar al cicle de xerrades “ Créixer en família” que ofereix el departament de Treball, Afers socials i Família de la Generalitat.
Un cicle de tallers on els pares i mares poden intercanviar vivències sobre l’ educació dels seus fills, guiats per un professional expert en dinàmiques familiars que els donarà eines per a la criança positiva.
Aquest cicle de 6 sessions de dues hores tractaran temàtiques com: l’afecte, l’autonomia, l’autoritat, la resolució de conflictes, les responsabilitats en l’ àmbit domèstic, el lleure i l’ entorn, el paper educatiu de l’ escola, etc.

Inscripcions:
A partir del  28 de setembre fins esgotar places

A qui va adreçat?
A mares i pares amb nadons de 0-3 anys

Dates de les sessions: 
20 i 27 d’octubre de 2020 
3,10,17, i 24 de novembre de 2020

Horari:
De les 10:00 a les 12:00 h

On: 
Centre Cívic barri La Pau 

Preu:
No té cap cost per les famílies. 
Programa finançat per la Generalitat de Catalunya.

Contingut dels tallers:
Sessió 1. Mama! Papa! Upa...!
Sessió 2. Deixa’m...Jo sol.
Sessió 3. A dormir, no!... Hi ha un monstre.
Sessió 4. Per menjar, li poso la TV i fora problemes!
Sessió 5. El meu fill no para. Ho toca tot, ho remena tot..., és un trasto!
Sessió 6. Sessió monogràfica sobre un tema triat per les famílies d’entre diverses propostes.

PER A MÉS INFORMACIÓ
El Cireret
De dilluns a divendres
de de 9:30 a 13:00 h 
93 805 44 22 extensió 125 i 126 
ludoteca@vilanovadelcami.cat  

 

Darrera actualització: 22.09.2020 | 11:17