Plans, campanyes i programes

 • Comnova logo COMNOVA Pla de Salut Comunitària de Vilanova del Camí 26 de febrer de 2020
 • Cursos 2020 Programació de cursos de formació 7 de febrer de 2020

  Programció de cursos de formació programats per l'any 2020

 • Plans d'Ocupació 22 de novembre de 2019
 • Esports imatge genèrica Propostes esportives de temporada 10 d'octubre de 2019

  Propostes esportives per la temporada 2019/2020 de l'àrea d'Esports de l'Ajuntament de Vilanova del Camí.

 • Ajuts per a les famílies de Vilanova del Camí amb persones afectades per la malaltia celíaca, intilerància o al·lèrgia al gluten 3 d'abril de 2019

  El Ple de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, en sessió de data 19/09/2016, va acordar l'aprovació inicial de les bases específiques reguladores per a la concessió d'ajuts per a les famílies de Vilanova del Camí amb persones afectades per la malaltia celíaca,  intolerància o al·lèrgia al gluten. Exposades al públic mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7 d'octubre de 2016, DOGC núm. 7218 de data 3 d'octubre de 2016, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a la seu electrònica, no s'han presentat al·legacions ni reclamacions, esdevenint definitivament aprovades, procedint-se a la publicació del seu text íntegre, per a la seva eficàcia i executivitat.

 • Plànol Pla Local d’Habitatge 2016-2021 17 de desembre de 2018

  QUÈ ÉS EL PLA LOCAL D'HABITATGE?

  El Pla Local d'Habitatge (PLH) de Vilanova del Camí és un document tècnic, elaborat a partir de l'estudi i l'anàlisi de la situació de l'habitatge i de les condicions socioeconòmiques del municipi, que vol esdevenir una eina dinàmica i flexible per a la gestió de les polítiques d'habitatge a Vilanova del Camí.

  El PLH de Vilanova del Camí planteja una sèrie d'accions per desenvolupar entre el 2016 i el 2021 i una assignació pressupostària per tal d'anar implementant aquestes actuacions o aquelles que es requereixin segons les circumstàncies del moment.

  El Pla, que es va aprovar inicialment al Ple del 14 de març, pretén dotar les polítiques municipals d'una coherència global per afrontar la problemàtica de l'accés a l'habitatge d'una manera integral.

  Una vegada acabada la fase de diagnosi i fet el planejament d'objectius i la definició de les estratègies i actuacions, la voluntat és incorporar la participació ciutadana, amb l'objectiu de sumar la veu dels veïns i veïnes al Pla.

  FASES DEL PLH

  1. Pla de treball : inclou l'anàlisi de la documentació i el contrast d'informació amb els interlocutors municipals, i la recerca bàsica per identificar requeriments i especificitats del PLH.
  2. L'Estat de l'habitatge al municipi. Anàlisi i diagnosi , que inclou la coordinació i el desenvolupament dels treballs d'anàlisi i diagnosi i la participació en els processos de participació ciutadana i difusió dels treballs definits en el Pla de Treball.
  3. El pla d'acció: objectius, estratègies i propostes , que inclou la coordinació i el desenvolupament dels objectius, estratègies i proposta del pla i la participació en els processos de participació ciutadana i difusió dels treballs definits en el Pla de Treball.
 • Nevada Pla de Protecció Civil de Vilanova del Camí 17 de desembre de 2018
 • Estiu 2018 Estiu 2018 - Propostes esportives, de lleiure i piscina 17 de desembre de 2018
 • Programa natació Piscina i cursos de natació 2018 17 de desembre de 2018
 • Esportiguay Esportiguay 2018 17 de desembre de 2018
Darrera actualització: 20.01.2016 | 18:30
Darrera actualització: 20.01.2016 | 18:30