Informe relatiu a Serveis Municipals i Gestió Mediambiental en municipis amb població superior a 10.000 hanitants, per part de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Dilluns, 1 de març de 2021 a les 00:00

Durant el mes de maig de 2018, es va rebre per part de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el comunicat de l’aprovació per part del ple de dit organisme, el Programa anual d’activitats, on es preveia la fiscalització de la gestió mediambiental en els municipis amb una població superior als 10.000 habitants, durant l’exercici 2017, entre els quals es trobava inclòs el municipi de Vilanova del Camí.

La Sindicatura de Comptes, actua com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, dins de les actuacions coordinades de les institucions de control extern de l’Estat espanyol en la Comissió de Coordinació de les Corporacions Locals.

L’objecte del treball d’aquest informe ha estat analitzar les actuacions en medi ambient que hagin portat a terme les entitats que constitueixen l’àmbit subjectiu i analitzar la gestió dels serveis públics municipals amb la seva influència en la resolució o en la generació de problemes mediambientals.

Darrera actualització: 01.03.2021 | 10:22