Ordenances Fiscals 2021 - Taxa a taxa

Divendres, 1 de gener de 2021 a les 00:00

Relació complerta de les Ordenances Fiscals 2021, desglosades taxa per taxa amb els pdf's adjunts:

Darrera actualització: 14.05.2021 | 20:06

Documentació

pdf Ordenances fiscals 2021 - Text refós
2,1MB
pdf Ordenança General
437,97KB
pdf OF no1 - Impost sobre bens immobles
319,9KB
pdf OF no2 - Impost sobre activitats econòmiques
330,48KB
pdf OF no3 - Impost vehicles
263,4KB
pdf OF no4 - Impost plusvàlua
295,93KB
pdf OF no5 - Impost construccions, instal·lacions i obres
274,03KB
pdf OF no6 - Taxa horts de titularitat municipal
222,07KB
pdf OF no7 - Taxa empreses explotadores de serveis de subministrament
214,23KB
pdf OF no8 - Taxa transport d'energia elèctrica
230,59KB
pdf OF no9 - Taxa fibra òptica
227,5KB
pdf OF no10 - Taxa guals
167,01KB
pdf OF no11 - Taxa terrasses
232,82KB
pdf OF no12 - Taxa quioscos
227,79KB
pdf OF no13 - Taxa parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
240,1KB
pdf OF no14 - Taxa documents administratius
334,9KB
pdf OF no15- Taxa gestió residus
200,56KB
pdf OF no16 - Taxa serveis neteja
227,38KB
pdf OF no17 - Taxa sanejament
227,14KB
pdf OF no18 - Taxa_grua
230,47KB
pdf OF no19 - Taxa per la utilització de les instal·lacions culturals i recreatives
220,46KB
pdf OF no20 - Taxa mercat
151,57KB
pdf OF no21 - Taxa cementiri
301,89KB
pdf OF no22 - Contribucions especials
190,01KB
pdf OF no23 - Taxa urbanisme
319,25KB
pdf OF no24 - Taxa activitats
237,09KB
pdf OF no25 - Taxa ocupació via pública
228,71KB
pdf OF no26 - Taxa activitats esportives
359,21KB
pdf OF no27 - Taxa tallers i cursets
305,95KB
pdf OF no28 - Taxa activitats lleure
231,84KB
pdf OF no29 - Taxa servei publicitat
247,7KB
pdf OF no30 - Taxa pàrquing
399,98KB
pdf OF no31 - Preu públic escola bressol
231,72KB
pdf OF no32 - Preu públic registre únic
228,02KB
pdf OF no33 - Preu públic Centre d'Innovació Anoia
559,85KB
pdf OF no34 - Taxa allotjament temporal
370,01KB