Ordenances Fiscals 2023 - Taxa a taxa

Diumenge, 1 de gener de 2023 a les 00:00

En aquesta pàgina hi ha la relació completa de les Ordenances Fiscals 2023, aprovades per Ple. Estan desglossades per número de taxa i concepte, per facilitar la seva localització i consulta.

Darrera actualització: 03.01.2023 | 09:56

Documents

Ordenances fiscals 2023 - Text refós
2,2MB
Ordenança General
371,48KB
OF n.1 - Impost sobre béns immobles
245,13KB
OF n.2 - Impost sobre activitats econòmiques
242,31KB
OF n.3 - Impost vehicles
154,37KB
OF n.4 - Impost plusvàlua
209,14KB
OF n.5 - Impost construccions, instal·lacions i obres
209,75KB
OF n.6 - Taxa horts de titularitat municipal
222,07KB
OF n.7 - Taxa empreses explotadores de serveis de subministrament
237,18KB
OF n.9 - Taxa fibra òptica
227,5KB
OF n.10 - Taxa guals
167,01KB
OF n.11 - Taxa terrasses
232,82KB
OF n.12 - Taxa quioscos
227,79KB
OF n.13 - Taxa parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
240,1KB
OF n.14 - Taxa documents administratius
174,23KB
OF n.15- Taxa gestió residus
233,07KB
OF n.16 - Taxa serveis neteja
227,38KB
OF n.17 - Taxa sanejament
227,14KB
OF n.18 - Taxa grua
230,47KB
OF n.19 - Taxa per la utilització de les instal·lacions culturals i recreatives
145,77KB
OF n.20 - Taxa mercat
143,82KB
OF n.21 - Taxa cementiri
301,89KB
OF n.22 - Contribucions especials
203,4KB
OF n.23 - Taxa urbanisme
189,97KB
OF n.24 - Taxa activitats
247,5KB
OF n.25 - Taxa ocupació via pública
228,71KB
OF n.26 - Taxa activitats esportives
221,92KB
OF n.27 - Taxa tallers i cursets
180,68KB
OF n.28 - Taxa activitats lleure
181,43KB
OF n.29 - Taxa servei publicitat
247,7KB
OF n.30 - Taxa pàrquing
399,98KB
OF n.31 - Preu públic escola bressol
186,33KB
OF n.32 - Preu públic registre únic
228,02KB
OF n.33 - Preu públic Centre d'Innovació Anoia
375,26KB
OF n.34 - Taxa allotjament temporal
370,01KB
OF n.35 - Preu públic per la venda de productes
312,15KB