Retribucions de càrrecs electes

RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS i ASSISTÈNCIES ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ i ALS GRUPS MUNICIPALS

 • L’alcaldessa, Noemí Trucharte
  Dedicació exclusiva: Retribució anual: 54.284,44 €
   
 • Eva Vadillo Margarit, regidora de Joventut, Educació i Festes i 1a tinent d’alcaldessa
  Dedicació parcial de 18 h setmanals: Retribució anual: 24.658,62 €
   
 • Carlota Silva Solís, regidora de Cultura, Participació Ciutadana i Promoció Econòmica
  Dedicació parcial de 25 h setmanals: Retribució anual: 18.388,72 €
   
 • Laura Pavón Pérez, regidora de Solidaritat, Gent Gran i Igualtat
  Dedicació parcial de 16 h setmanals: Retribució anual: 11.404,26 €
   
 • Jordi Barón Escriche, regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica i Noves Tecnologies
  Dedicació parcial de 25 h setmanals: Retribució anual: 18.388,72 €

INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA

 • Ple: 212,92 €
 • Comissions informatives i equiparables: 62,91 €
 • Juntes de Govern: 212,92 €
 • Juntes de portaveus: 106,46 €
 • Altres òrgans col·legiats: 72,58 €

INDEMNITZACIÓ PER ALS REGIDORS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS

 • Regidor electe: 60,28 € mensuals
 • Grup Municipal: 75,37 € mensuals

RETRIBUCIÓ DEL PERSONAL EVENTUAL

 • Assessor:  28.058,06 € anuals
Darrera actualització: 06.03.2023 | 16:03
Darrera actualització: 06.03.2023 | 16:03