Retribucions de càrrecs electes

RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS i ASSISTÈNCIES ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ i ALS GRUPS MUNICIPALS

 • L’alcaldessa, Noemí Trucharte
  Dedicació exclusiva: Retribució anual:  47.046,28 €
   
 • Eva Vadillo Margarit, regidora de Joventut, Educació i Festes i 1a tinent d’alcaldessa
  Dedicació parcial de 18 h setmanals: Retribució anual: 23.036,23 €
   
 • Carlota Silva Solís, regidora de Cultura, Participació Ciutadana i Promoció Econòmica
  Dedicació parcial de 25 h setmanals: Retribució anual: 16.800,00 €
   
 • Laura Pavón Pérez, regidora de Solidaritat,Gent Gran i Igualtat
  Dedicació parcial de 16 h setmanals: Retribució anual: 10.654,00 €
   
 • Jordi Barón Escriche, regidor de'Hisenda, Promoció Econòmica i Noves Tecnologies
  Dedicació parcial de 25 h setmanals: Retribució anual: 17.178,84 €

INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA

 • Ple: 194,53 €
 • Comissions informatives i equiparables: 57,48 €
 • Juntes de Govern: 194,53 €
 • Juntes de Portaveus: 97,26 €
 • Altres òrgans col·legiats: 66,31 €

INDEMNITZACIÓ PER ALS REGIDORS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS

 • Regidor electe: 57,42 € mensuals
 • Grup Municipal: 71,79 € mensuals

RETRIBUCIÓ DEL PERSONAL EVENTUAL

 • Assessor:  25.714,68 € anuals
Darrera actualització: 30.11.2020 | 20:15
Darrera actualització: 30.11.2020 | 20:15