Susana Gutiérrez Perianes

Regidora de Règim Interior i del Servei d’Agermanament

Retribució per assistència

  • Component de la Junta de Govern Local
  • Titular de la Comissió Informativa Àrea d’Economia, Hisenda,Règim Interior,  Promoció Econòmica, Innovació i noves Tecnologies, que actuarà com a Comissió Especial de Comptes

Se li deleguen les següents funcions:

  • Gestió del servei de Règim Interior.i del servei d’Agermanament. 

Telèfon: 93 805 44 22
Adreça electrònica: gutierrezpss@vilanovadelcami.cat
Darrera actualització: 03.05.2022 | 10:59