Marc Bernáldez Domingo

Regidor

Retribució per assistència

  • Portaveu d’ERC Vilanova del Camí
  • Titular d’ERC a la Comissió Informativa Àrea d’Economia, Hisenda,Règim Interior, Promoció Econòmica, Innovació i noves Tecnologies, que actuarà com a Comissió Especial de Comptes
  • Titular d’ERC a la Comissió informativa de l’Àrea Esports, Serveis Socials, Igualtat, Salut, Sanitat i Consum
  • Membre del Consell Escolar Municipal

Adreça electrònica: bernaldezdm@vilanovadelcami.cat
Darrera actualització: 03.05.2022 | 11:08