Francisco Palacios García

Regidor

Retribució per assistència

  • Portaveu de Vilanova Alternativa
  • Titular de VA! a la Comissió Informativa Àrea d’Economia, Hisenda,Règim Interior, Promoció Econòmica, Innovació i noves Tecnologies, que actuarà com a Comissió Especial de Comptes
  • Titular de VA! a la Comissió informativa de l’Àrea d’Obres , Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals
  • Titular de VA! a la Comissió informativa de l’Àrea  de Joventut, Cultura, Educació, Participació Ciutadana, Festes, Agermanament i Solidaritat
  • Titular deVA! a la Comissió informativa de l’Àrea Esports, Serveis Socials, Igualtat, Salut, Sanitat i Consum
  • Membre del Consell Escolar Municipal
  • Membre de la Comissió de Desenvolupament Urbanístic

Adreça electrònica: palaciosgf@vilanovadelcami.cat
Darrera actualització: 11.12.2019 | 19:58