A) Àrea d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Règim Interior, que actuarà com a Comissió Especial de Comptes

Persona responsable de l’àrea:  L’alcaldessa Noemí Trucharte Cervera

A.1) Servei d’Economia i Hisenda i Comunicació

Persona responsable del servei:  L’alcaldessa Noemí Trucharte Cervera

 • Pressupost Municipal i el seu desenvolupament
 • Tributs
 • Comissió Especial de Comptes
 • Comunicació i Protocol

A.2.) Servei de Promoció Econòmica, Innovació i Noves Tecnologies

Persona responsable del servei: regidora Jordi Barón Escriche

 • Formació
 • Orientació laboral i club de feina
 • Accions per a l’ocupació - polítiques actives d’ocupació
 • Suport al teixit productiu local
 • Servei de creació d’empreses i foment de l’emprenedoria
 • Dinamització dels polígons industrials
 • Dinamització turística
 • Centre d’Innovació Anoia
 • Viver d’empreses del Centre d’Innovació Anoia

A.3.) Servei de Règim Interior

Persona responsable del servei: regidora Susana Gutiérrez Perianes

 • Personal
 • Governació

Darrera actualització: 05.03.2021 | 10:25