Agenda del mes de gener de 2021

Del 1 a les 00.01 h al 31 de gener de 2021 a les 23.59 h

Dimecres 27 de gener de 2021

 

 • Matí: Pimer em trobarè amb el regidor Jordi Barón, després rebré a la Sra. Trinidad, veïna de Vilanova. Tot seguit, signatura de contractes.
 • Tarda: Junta de govern i reunió de regidors. Més tard, entrega de premis a les entitats guanyadores del concurs Trobations.
 • Acabaré el dia, amb reunió amb l'Associació Camp del Rei i la regidora Eva Vadillo.

Dimarts 26 de gener de 2021

 • Avui juntament amb els regidors Rafael Gabarri Amador  i Francisco José Saucedo Cabrera visitarem la deixalleria amb representants de l'Ajuntament Castellolí.
 • Seguidament, reunió amb els departaments de Personal, Secretaria i Intervenció.
 • Per acabar el matí, reunió amb urbanisme i jardineria.
 • A la tarda: Ple del Consell Comarcal.

Dilluns 25 de gener de 2021

 • A primera hora junta de govern del Consell Comarcal.
 • Seguidament, Comissió executiva del PSC.
 • Migdia: reunió amb els departaments de via pública i urbanisme.
 • Tarda: Comité executiu de la Federació de Municipis de Catalunya.

Divendres 22 de gener de 2021

 • Avui tingueu molta precaució  amb les tempestes i les fortes ventades.
 • A primera hora: reunió amb la cap de Promoció Econòmica
 • Seguidament, assemblea de la xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya.
 • Avui tindré l'honor de rebre a l'Arnau primer Vilanoví d'aquest any.

Dijous 21 de gener de 2021

 • Matí: Avui assistiré a la presentació del Projecte de Mobilitat per la Conca d’ Òdena.
 • Migdia: farem compareixença per explicar el projecte Vilanova Natura
 • Seguidament, reunió amb Marta, veïna del municipi.  
 • Per acabar la jornada, reunió amb el departament d'urbanisme.

Dimecres 20 de gener de 2021

 • Matí: Avui tinc treball intern. Reunió amb el regidor Xavier Sala Sant.
 • Seguidament, juntament amb els regidors José Saucedo i Rafa Gabarri signatura del contracte per a la cobertura de la pista poliesportiva.
 • Migdia: Ple Extraordinari per al sorteig de les meses electorals.

Dimarts 19 de gener de 2021

 • Matí:   Avui reunió amb la cap de Comunicació i Protocol.
 • Tarda: Consell de Presidència.
 • Seguidament, Junta de Govern.
 • Per acabar la jornada: Junta de portaveus del Consell Comarcal de l'Anoia

Dilluns 18 de gener de 2021

 • Matí:   Avui reunió de vicepresidents del Consell Comarcal
 • Seguidament, Comissió executiva PDU Conca d'Òdena.
 • Tarda: reunió de regidors de govern i per acabar la jornada Ple de l'Ajuntament.

Divendres 15 de gener de 2021

 • Matí:   A primera amb el regidor Jordi Barón signarem contracte del viver del Centre Innovació.
 • Seguidament, reunió amb la interventora.
 • Després, faré una pausa per visita médica.
 • Per acabar la jornada, reunió amb la regidora Eva Vadillo Margarit.

Dijous 14 de gener de 2021

 • Matí:  Avui tinc el dia més tranquil, així que aprofitaré per fer gestions pendents, signatura de documents i contestar correus.
 • També vull aprofitar per visitar alguns comerços i veure com porten les noves mesures.

Dimecres 13 de gener de 2021

 • Matí: A primera hora reunió amb Carlos, veí de Vilanova del Camí.
 • Tot seguit: Reunions internes i signatura de documents.
 • Tarda: Junta de Govern i reunió de regidors.

Dimarts 12 de gener de 2021

 • Matí: Deixo el matí per a temes personals.
 • Tarda: Comissions Informatives.

Dilluns 11 de gener de 2021

 • Desitjo un bon retorn per als nostres infants i professors/es a les aules.
 • Matí: tinc junta de govern del Consell Comarcal
 • Migdia: nomenament agent de la Policia.
 • Tarda: he quedat amb els Srs. Baldomero.

Divendres 8 de gener de 2021

 • Matí: Avui tinc firma de contractes.
 • Seguidament, reunió de treball del PDU de la Conca d'Òdena.
 • Migdia: assistiré al sorteig del concurs dels tions.

Dijous 7 de gener de 2021

 • Matí: He començat el matí amb la coordinació del departament de via pública i Policia Local per preparar el dispositiu en cas de nevades.
 • La resta del matí la deixo per a signatura de documents i reunions internes.
 • Recordeu que avui comencen les noves restriccions decretades per la Generalitat de Catalunya i no es pot sortir del municipi durant 10 dies.

Dilluns 4 de gener de 2021

 • Matí: He començat el matí contestant correus i trucades pendents. La resta del matí el deixo per a reunions internes.
 • Tarda: Reunió telemàtica amb Carlos Prieto.
 • Per acabar el dia, al costat del regidor Jordi Barón reunió amb els veïns i veïnes de l'Associació Barri St. Nicolau.
Darrera actualització: 27.01.2021 | 09:55