Ple Ordinari 19 de setembre de 2022

Dilluns, 19 de setembre de 2022 a les 19:00

Convocatòria de sessió plenària ordinària dilluns 19 de setembre de 2022

Convocatòria de sessió plenària ordinària amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

1.- Presidència

1.1.- Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Ordinari nº. 4 de data 11 de juliol de 2022.
1.2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
1.3- Donar compte de la relació succinta dels Decrets d’Alcaldia.

2.- Àrea d’Economia, Hisenda, Règim Interior, Promoció Econòmica, Innovació i Noves Tecnologies

2.1.- Proposta d’aprovació per tal de delegar, modificar, clarificar i revocar la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona i alhora confirmar l'abast d'anteriors acords de delegació.
2.2- Proposta d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2021.
2.3.- Proposta d’aprovació de la rectificació de l’inventari de béns i drets a 31 de desembre de 2021.
2.4.- Proposta d’aprovació préstec i acceptació subvenció d’interessos en el marc del programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona i BBVA.

3.- Àrea d’Obres, Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals

3.1.- Proposta d’aprovació de la revisió de preus del servei de taxi de Vilanova del Camí per l’anualitat 2022.

4.- Àrea de Joventut, Cultura, Educació, Participació Ciutadana, Festes, Agermanament i Solidaritat

4.1.- Proposta de modificació contracte per la prestació del servei de gestió de les escoles bressol municipals, educació primer cicle infantil, denominades El Molinet i La Baldufa.

5.- Mocions

5.1.- Moció no resolutiva que presenten tots els Grups Municipals de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, PSC, JXV, V365, ERC i VA, per demanar que FGC no elimini els trens d' Igualada a Barcelona.

6.- Precs i preguntes

Darrera actualització: 15.09.2022 | 15:45