Rafael Gabarri Amador

4t tinent d'alcaldessa
Regidor de Medi Ambient i Serveis Municipals
Regidor del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Nom i cognoms: Rafael Gabarri Amador
Data de naixement: 23/09/1970
Partit polític: PSC-CP
Càrrec municipal: Regidor de Medi Ambient i Serveis Municipals

Formació

 • Graduat Escolar

Activitat professional

 • Encarregat servei SMMIgualada

Trajectòria política i institucional

 • Regidor d'esports i Medi Ambient durant el mandat 2019-2023

Delegacions de funcions

Sr. Rafael Gabarri Amador, se li delega la facultat de gestió dels següents serveis:

 • Servei de medi ambient i serveis municipals
  • Ponència Tècnica
  • Mesures i actuacions mediambientals
  • Associació de Defensa Forestal (ADF)
  • Abastament d’aigua
  • Deixalleria Municipal
  • Recollida domiciliària d’escombraries i selectives
  • Neteja viària i edificis municipals
  • Transports
  • Cementiri Municipal
  • Transició energètica

Representació als òrgans col·legiats

 • Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (Junta General i Comissions Informatives i de Comptes)
 • Mancomunitat per Atenció als Disminuïts Psíquics de l'Anoia
 • Consell Escolar Municipal (Grup Municipal Impulsem Vilanova)
 • Consell Esportiu de l'Anoia
 • Associació de Defensa Forestal
 • Comissió de les Operacions de Delimitació del Terme Municipal
 • Comissió Especial de Denominació de Carrers i Espais Públics de Vilanova del Camí (president suplent)

Contacte:

Telèfon: 609 167 269
Adreça electrònica: gabarriar@vilanovadelcami.cat
Darrera actualització: 27.03.2024 | 12:25