Junta de portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l'organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu.

La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l'organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l'alcaldessa i les persones que exerceixen com a portaveus, titulars o suplents, de cada un dels grups polítics municipals

PERIODICITAT DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

La junta es reuneix, sota la presidència de l'alcaldessa, per debatre temes que després es tractaran al Ple Municipal.

Les reunions són ordinàries i es realitzen abans de cada ple, habitualment després de les Comissions Informatives, però també es poden realitzar Juntes de Portaveus extraordinàries.

Formen part de la Junta de Portaveus:

  • Presideix: L'alcaldessa, Noemí Trucharte Cervera
  • Grup Municipal Vilanova365: Vanesa González Márquez
  • Grup Municipal PSC: Kilian Tomàs Morant
  • Grup Municipal VA: Francisco Palacios García
  • Grup Municipal ERC-Som Vilanova: Meritxell Humbert Figueras
  • Grup Municipal IPV-VV: Juan Manuel Cividanes Alonso
  • Grup Municipal CiU: Jordi Barón Escriche
  • Grup Municipal DECIDE: Imma González Narbona

Darrera actualització: 13.12.2019 | 09:57