Plec per a la concessió administrativa d'ús privatiu d’un bé de domini públic: Àrea tècnica de recerca, innovació i desenvolupament tecnològic del Centre d’Innovació Anoia

Dimecres, 17 de març de 2021 a les 10:00

Temini d'Exposició Pública del 17/03/2021 al 03/05/2021

Acord del Ple de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, de data 08/03/2021 per la qual se sotmet a informació pública el plec per a la concessió administrativa d'ús privatiu d’un bé de domini públic:

Havent-se instruït pels serveis competents d'aquest Ajuntament, expedient de concessió administrativa per a ús privatiu de l’Àrea tècnica de recerca, innovació i desenvolupament tecnològic del Centre d’Innovació Anoia, bé immoble situat al C/ dels Impressors, 12, es sotmet, per termini de trenta dies a informació pública, a fi que els qui poguessin tenir-se per interessats en aquest expedient, puguin comparèixer i formular quantes al·legacions, suggeriments o reclamacions tinguin per convenient.

 

 

Darrera actualització: 17.03.2021 | 10:26