ANUNCI sobre aprovació inicial de la delimitació del polígon d'actuació urbanística PAU r3

Dimarts, 30 de juny de 2020 a les 10:00

El termini d'Exposició Pública finalitza el 4 d'agost de 2020

Aprovació inicial del projecte de delimitació del polígon d'actuació urbanística PAU r3 a Vilanova del Camí, per resolució de l'Alcaldia núm. 593/2020, de data 18/06/2020.

Darrera actualització: 06.07.2020 | 15:35