Anunci de la modificació de les bases per a la concessió d’ajuts per a les famílies de Vilanova del Camí amb persones afectades per la malaltia celíaca, intolerància o al•lèrgia al gluten

Dijous, 23 de juliol de 2020 a les 00:00

Aquestes bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió d'ajuts per a les famílies de Vilanova del Camí amb persones afectades per la malaltia celíaca, intolerància o al·lèrgia a gluten, amb l'objectiu de contribuir a pal·liar el sobre cost que suposen els aliments sense gluten.

L’atorgament de les subvencions que es regulen en aquestes bases, es regirà pels principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

El període d'Exposició Pública finalitza el 24 d'agost de 2020

Podeu consultar les bases senceres, amb les modificacions marcades en vermell i groc, a la banda dreta ➡

Darrera actualització: 27.07.2020 | 15:37