Anunci Bases Subvencions Reintegrables Vilanova del Camí

Divendres, 19 de juny de 2020 a les 10:00

Exposició pública del 19/06/2020 al 20/07/2020

Aquestes bases tenen per objecte regular el procediment d'atorgament de subvencions de caràcter reintegrable, d’acord amb l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, a les activitats empresarials i professionals de Vilanova del Camí que s’indiquen a la base segona, per reprendre o adaptar la seva activitat econòmica pels efectes causats per la pandèmia del COVID 19.

Darrera actualització: 19.06.2020 | 11:32