Subvencions a Activitat econòmiques afectades per la COVID-19 - Consell Comarcal de l'Anoia

Divendres, 9 de juliol de 2021 a les 00:00

El termini per presentar les sol·licituds és des de l’1 al 30 de setembre de 2021 mitjançant el tràmit d’instància genèrica i annex, disponibles a la seu electrònica del Consell Comarcal de l’Anoia.

https://www.seu-e.cat/ca/web/ccanoia

Bases reguladores per l’atorgament de subvencions a Activitat econòmiques afectades per la COVID-19

Base 5.- REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICARIES

  • Podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques que s’hagin donat d’alta per exercir la seva activitat o hagin modificat l’epígraf de la seva activitat econòmica des del mes de març de l’any 2020 fins a la publicació d’aquestes bases (publicades el 08/07/2021). Es tindrà en compte la data d’alta o variació en la declaració censal (model 036/037 de l’Agència Tributària).
  • Les activitats econòmiques objecte d’aquesta subvenció han de tenir la seva adreça fiscal a la comarca de l’Anoia.
Darrera actualització: 06.08.2021 | 11:09