S’obre el termini per sol·licitar les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans

Divendres, 26 de març de 2021 a les 00:00

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert el termini per demanar l’ajut per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual adreçat a persones de 65 anys o més.  

El termini per a tramitar la sol·licitud finalitza el 30 d’abril de 2021.  

Qui el pot demanar?

Els requisits per sol·licitar aquesta ajuda  són tenir la residència legal a Catalunya; tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria i que la unitat de convivència tingui uns ingressos no superiors a 2,83  vegades l'IRSC.

Es poden consultar les taules d’ingressos de referència  seguint l’enllaç que trobareu al web municipal. Vilanova del Camí forma part de la zona C. http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Preus-ingressos-i-zones/taules-dingressos-de-referencia-en-materia-dhabitatge-/  

Cal aportar:

  • Contracte actual de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent 
  • Estar-hi empadronat. 
  • Les persones que sol·liciten aquest ajut cal que tinguin domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera
  • Estar al corrent de pagament de les rendes en  el moment de presentar la sol·licitud
  • Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
  • S’haurà de certificar que no s’està sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb la normativa vigent i caldrà complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social, un tràmit que es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució.

Canals de tramitació:

La sol·licitud es pot fer a través d’Internet, i és necessària l’idCAT o presencialment, A l’oficina local d’habitatge del Consell Comarcal de l’Anoia amb Cita Prèvia, trucant abans al telèfon 938051585.  

El tràmit també es pot fer al Punt Telemàtic que l'Ajuntament de Vilanova del Camí té al Mercat Municipal. Aquest servei funciona de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h i dimecres també a la tarda de 17:00 A 19:30. 

Per a més informació podeu trucar per telèfon  al 938 054 422 etx.194 o adreçar un correu electrònic a vnvc.punttelamatic@vilanovadelcami.cat 

 

 

Darrera actualització: 26.03.2021 | 16:57