Què és el Consell d'Infants?

Dilluns, 21 de novembre de 2022 a les 00:00

El Consell d'Infants és l'òrgan consultiu de l'Ajuntament de Vilanova del Camí que ha de permetre la participació dels infants a l'hora d'expressar les seves opinions i els seus interessos en tots aquells assumptes de la vida del municipi que els afecten.

El Consell està format per alumnat de 5è i 6è dels 3 centres de Vilanova del Camí, així com, per nens i nenes vilanovins que estudien fora del municipi.

Les trobades del Consell es duen a terme amb una periodicitat mensual i en aquestes es debaten i es posen damunt la taula tots aquells temes d'interès per a la infància.

Els objectius del Consell d'Infants són:

 • a) Implicar els infants a la vida municipal, formant part d’un espai de debat de ciutat, en representació del col·lectiu.
 • b) Reconèixer als infants com a ciutadans i ciutadanes de ple dret, actius i amb capacitat transformadora.
 • c) Apoderar els infants, fent-los conscients del seu paper a la comunitat i del valor de les seves aportacions.
 • d) Desenvolupar en els infants la seva capacitat crítica, comunicativa, deliberativa, creativa, representativa i de treball en equip.
 • e) Escoltar, comprendre i acceptar la perspectiva dels infants, tant en l’àmbit de les polítiques públiques com en l’àmbit privat.
 • f) Detectar, a partir de la mirada dels infants, aquells aspectes i temes millorables de la ciutat que passen desapercebuts per a la ciutadania adulta.
 • g) Sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d’incorporar la mirada dels infants en la construcció de la seva ciutat.
 • h) Desenvolupar pràctiques de formació en les dinàmiques democràtiques.
 • i) Posar de relleu la figura dels consellers i conselleres i construir un discurs que pugui ser traslladat als infants representats.
 • j) Consensuar periòdicament i fer un seguiment acurat del procés de treball a fi que es consolidi l’aprenentatge dels infants participants i puguin ser traslladats a la població en general.
 • k) Comptar amb la col·laboració i el suport de diferents agents de la ciutat a la iniciativa per tal de posar en pràctica la transversalitat, i assolir objectius més amplis.
 • l) Enfortir el vincle entre les escoles, entre escoles i entitats, i entre aquestes i l’Ajuntament per tal de potenciar la col·laboració entre els diversos agents que formen la comunitat educativa

El juliol del 2022 es va aprovar el Reglament que regula el funcionament del Consell d'Infants.

Enllaços d'interès:

 

Darrera actualització: 22.02.2023 | 11:04