Convocatòria de subvencions de Promoció Econòmica

Dimarts, 25 de febrer de 2020 a les 00:00

El termini finalitza el 30 d'octubre de 2020

Anunci i bases reguladores de les subvencions per al foment de la creació de llocs de treball per part d’ empreses, per a la creació de noves activitats econòmiques i per impulsar la reforma i l’ampliació d’establiments comercials i de serveis.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí considera convenient, en exercici de l'activitat de foment que tenen atribuïda les administracions públiques, contribuir en l’ impuls de la creació de llocs de treball i de noves empreses, així com impulsar la reforma i l’ampliació d’establiments comercials i de serveis. Per donar compliment a aquest objectiu, s’han elaborat les presents bases reguladores de l’atorgament de subvencions per la creació de llocs de treball, de noves empreses i per reformes de locals comercials i de serveis. 

1. Objecte. L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de tres línies de subvencions: 

  • Línia 1: Subvencions a les petites i mitjanes empreses del municipi per a la contractació de persones per un període mínim de 6 mesos a mitja jornada o 3 mesos a jornada completa durant l’any de convocatòria. 
  • Línia 2: Subvencions als emprenedors que iniciïn una activitat econòmica. 
  • Línia 3: Reformes de locals comercials i de serveis
Darrera actualització: 15.03.2020 | 13:31