ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  activar estils
cercar

Ciutat de la Ciència i la Innovació

red Innpulso logo

El segell reconeix l'esforç i el compromís de

Vilanova del Camí en matèria de I+D+i

A l'any 2010, una trentena de ciutats espanyoles van rebre per primera vegada el distintiu de “Ciudad de la Ciencia y la Innovació n”, que atorga el Ministeri de Ciència i Innovació, aquest distintiu reconeix:

- Ciència i Innovació - reconeix l'important esforç i compromís d'aquestes ciutats amb la I+D+i (Investigació, Desenvolupament i Innovació).

El distintiu s'atorga per 3 anys i es renova en funció de les actuacions de les ciutats en aquest període. Durant aquests 3 anys es forma part de la “Red Innpulso” i compta amb una sèrie de beneficis en el marc de les polítiques de I+D+i

Es diferencien tres categories segons el nombre d'habitants del municipi (menys de 20.000, de 20.001 a 100.000 i més de 100.000). Cada una de les categories premia a 10 municipis.

Red INNPULSO

L'objectiu de la RED INNPULSO, a la que pertanyen tots els ajuntaments que han obtingut la Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació, és reconèixer i impulsar les actuacions que en matèria de Ciència i Innovació realitzen les administracions locals, els objectius dels quals són fomentar la col·laboració entre els ajuntaments, millorar el seu potencial innovador i contribuir al canvi de model productiu cap a un model sostenible a nivell econòmic i social. Amb aquesta iniciativa s'ofereix la oportunitat única per a reforçar i fomentar la ciència i la innovació espanyola actuant des de l'àmbit local.

Àmbits d'actuació

En la primera edició, es va concedir la distinció “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” a aquells ajuntaments que van demostrar un major compromís en projectes innovadors amb càrrec al “Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local”. La avaluació dels candidats va comptar també amb la col·laboració del Ministeri de Política Territorial.


Entre els 10 ajuntaments distingits a l'any 2010, de fins a 20.000 habitants es troba el municipi de Vilanova del Camí, amb les següents actuacions:

 • Subministrament i instal•lació de Telefonia – IP a l'Ajuntament.

Es va dotar de telefonia IP la casa Consistorial i l'Edifici d'Entitats i així englobar a la totalitat dels Serveis. La principal avantatge d'aquesta nova tecnologia és el gran estalvi amb relació a la telefonia convencional, a més d'altres com són:

 • Implantació de fibra òptica en el municipi de Vilanova del Camí

Amb l'objectiu d'impulsar l'accessibilitat i la utilització de les noves tecnologies dins dels diferents equipaments municipals, s'ha dut a terme les obres per a la instal•lació de la fibra òptica dins del marc de la regulació vigent. El projecte s'ha competat amb la col•locació d'antenes per dotar de WiFi a un sector de la població

 • Subministrament i instal•lació d'un emissor TDT.

Disposar d'un descodificador i adaptació de les instal•lacions de l'emisora municipal de televisió arrel de l'apagada analògica.

 • Subministrament de material informàtic.

Compra d'equipaments informàtics per renovar i ampliar el paquet informàtic de les diferents dependències municipals, per tal de una millor atenció a la ciutadania i del nou software adquirit per l'Ajuntament.

 • Rehabilitació de Can Muscons com equipament d'activitats turístiques i culturals.

Primera Fase del Projecte denominat Recuperació de Can Muscons com a equipament d'activitats turístiques i culturals.

El conjunt d'actuacions d'innovació per aconseguir la renovació de la distinció al 2014  estava format pels projectes:

 • Instal·lació de planta solar fotovoltaica a la coberta de la nau logística d'ABACUS.
 • Pla de millora i dinamització dels PAE de Vilanova del Camí, Òdena i La Pobla de Claramunt.
 • Transparència informativa en el web municipal. 
 • “Via oberta” i Administració electrònica.
 • IDEC LOCAL.
 • Directori d'Empreses i Comerços. 
 • S.I.G. del Àrea d'Obres y Urbanisme
 • Foment de la cultura de la innovació a l'empresa – Píldores de noves professions tecnològiques.
 • Centre d'Innovació Anoia.
 • Implantació Infraestructura de Red Wifi Municipal.
 • Implantació de Serveis subministrats a través de la red Wifi Municipal.

Al setembre de 2018 es va tornar a convocar la renovació de la distinció “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” per aquelles ciutats que la van rebre a l'any 2010 i la van renovar l'any 2014. Es van presentar els següents projectes:

 • Vía Blava - Plan Especial Urbanístico Autónomo del Rio Anoia.
 • A.2 Iluminación Led del edificio de la Casa Consistorial, Ayuntamiento.
 • Iluminación Led de los espacios Deportivos Municipales.  
 • Municipio cardioprotegido.
 • Recogida de aceite doméstico vegetal. 
 • Ayudas a estudiantes que cursen estudios universitarios, estudios de formación profesional de grado superior y de grado medio, y estudios integrados para las enseñanzas profesionales de música y danza (PEI).
 • Ayudas a familias con personas celíacas, alérgicas y intolerantes al gluten. 
 • Implantación para la inscripción y pago on-line de actividades y cursos a través del web municipal.
 • Programa Cultura emprendedora.
 • “COMNOVA”  Plan de salud comunitario.
 • Procesos participativos. 
 • Fórum Catalunya 2018 – Copa España Creativa. 
 • Consolidación del “Gestiona”.
 • Vivero de empresas – WEBDATA, S.L. - Apoyo a la empresa instalada en el vivero – empresa con innovación tecnológica.
 • Jornada de Innovación.
 • Convocatoria de subvenciones para el fomento de la creación de puestos de trabajo por parte de empresas, para la creación de nuevas actividades económicas y para impulsar la reforma y ampliación de establecimientos comerciales y de servicios.
 • Finestreta Única Empresarial (FUE).
 • Programa “Valores Activos”.

 


Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona