ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  activar estils
cercar

Anunci de consulta pública prèvia de l’Ordenança municipal reguladora de la utilització de les barbacoes de la zona de pícnic del parc fluvial

L'Ajuntament de Vilanova del Camí té la voluntat de redactar una ordenança municipal que reguli la utilització de les barbacoes de la zona de picnic del parc fluvial.

Aquesta ordenança té per objecte la regulació del funcionament i correcte ús per part dels usuaris de la zona de barbacoes i picnic del parc fluvial i de les activitats i usos que s'hi duen a terme.

La zona de picnic del parc fluvial és una instal·lació lúdica de titularitat municipal i d'accés universal.

L'Ajuntament, com a propietari de les instal·lacions, ha de disposar d'una ordenança d'ús de la les barbacoes i dels espais annexes per a garantir els drets i deures dels usuaris i el bon ús de les instal·lacions municipals.

El contingut d'aquesta ordenança farà referència a: horaris, accés a les barbacoes i als diferents espais lúdics i a les activitats que allà s'hi desenvolupin, tràmits administratius, tipologia d'usuaris i règim sancionador.

D'acord amb l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de l'ordenança s'ha de realitzar una consulta pública prèvia a través del portal web de l'Ajuntament, per aquest motiu s'obre un termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació d'aquest anunci per tal que qui vulgui, pugui fer recomanacions o suggeriments.

El termini finalitza el 26 de juny de 2018

Accediu aquí al formulari de recomanacions i/o suggeriments


Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona