ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  activar estils
cercar

Subvencions per al foment de la creació llocs de treball i de noves empreses, i reformes de locals comercials

L'Ajuntament de Vilanova del Camí considera convenient, en exercici de l'activitat de foment que tenen atribuïda les administracions públiques, contribuir en l' impuls de la creació de llocs de treball i de noves empreses, així com impulsar la reforma i l'ampliació d'establiments comercials i de serveis. Per donar compliment a aquest objectiu, s'han elaborat les presents bases reguladores de l'atorgament de subvencions per la creació de llocs de treball, de noves empreses i per reformes de locals comercials i de serveis.
1. Objecte.
L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la concessió de tres línies de subvencions:

  •  Línia 1: Subvencions a les petites i mitjanes empreses del municipi per a la contractació de persones per un període mínim de 6 mesos a mitja jornada o 3 mesos a jornada completa durant l'any de convocatòria.
  •  Línia 2: Subvencions als emprenedors que iniciïn una activitat econòmica.
  •  Línia 3: Reformes de locals comercials i de serveis

El termini de presentació de les sol·licituds s'acaba el 15 de desembre de 2018 o fins que s'exhaureixi la partida pressupostària.

ANUNCI Convocatòria de subvencions 2018

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona