ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  activar estils
cercar

FUE - Finestreta Única Empresarial

La Llei 16/2015 de Simplificació determina que tots els ens locals catalans hauran d'esdevenir Finestreta Única Empresarial (FUE) que s'entén com a xarxa interadministrativa amb la finalitat de facilitar l'accés als tràmits que són competència de les administracions públiques i facilitar l'accés a l'activitat econòmica.

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona